Selasa, 11 Mei 2010

Tugad B Jawa

Mbangun Singosari

Jaman biye , wonten negara kang asmane negara Tumapel. Ing negara Tumapel akeh kerusuhan. Negara kuwi mboten aman. Pas lagi ana kerusuhan ken Arok lan prajurite mrangi kerusuhan iku. Ken Arok menang lan gawe perjanjian kalian bala rerusuh  “milih mati apa urip lan melu dadi prajurite ku “ bala rerusuh milih dadi prajurite Ken Arok . Bankur teka gurune Ken Arok asmane Loh Gawe . Loh Gawe ngandani Ken Arok supaya dadi Prajurite ing  negara Tumapel . Ken arok gelem ,  Ken Arok  lan prajurite banjur nuju ing negara Tumapel.Ken Arok ting mriku negara Tumapel bisa dadi tentrrm lan aman. Ken Arok diangkat dadi Pengawal pribadi raja Tunggul Ametung. Teng mriku Ken Arok ketemu kalian Ken Dedes, Ken Arok seneng kalian Ken Dedes. Ken Arok sowana wonten ing daleme mpu Gandring kanggo nyuwun kerise kang dipesen kalian Ken Arok . Ken Arok  njalok Kerise mpu Gandring tapi kerise mboten diparengake wonten Ken Arok amrga kerise dereng sampurna , Ken arok njikok kerise nganggo meksa lan mpu Gandring dipejahi kalian Ken Arok. Sakdurunge pejah Mpu Gandring ngucapake sumpah kanggo Ken Arok, jalaran keris iku durung dadi bakal gawe cilaka lan mateni manggone Ken Arok nganthi 7 turunan. Banjur Ken Arok mbalik wonten negara tumapel. Ken Arok ketemu kalian Kebo Ijo keris mau di wenehake kalian kebo ijo kanggo dipamerake keris mau.  Pas wengi-wengi  keris kang disilihaken Ken Arok kanggo kebo ijo dijupuk kalian ken arok kanggo mpejahi tunggul ametung. Meneng – meneng Ken Arok mlebu wonten ing Kraton tumapel.  Pas Tunggul Ametung nembe sare kalian Ken dedes, Ken Arok Mpejahi Tunggul Ametung  kangge keris mau. Keris banjur ditinggal . Ken Dedes terus jerit-jerit lan wong sekraton padha teka ing kamare Tunggul Ametung.  Wong ning kraton pada dateng ing kamare tunggul ametung. Salh sijine wong ngerti nek keris iku kekane kebo ijo. Kebo ijo di undang lan prajurite ken arok mateni kebo ijo lan Ken Arok dadi Raja ing  negara Tumapel . Ken dedes dadi garwane Ken Arok. Negara tumapel Kuwi asmane digenti dadi Kerajaan Singosari.